Prognózy

Prognózování není věštění z křišťálové koule, ale výsledek různě sofistikovaných metod. Podívejte se nám pod pokličku.

Prognóza základem pro investování

Ať už se investor zajímá o obchodování na energetické burze, o investiční zlato nebo jen spravuje devizový účet, správná prognóza vývoje finančního trhu mu může ušetřit nebo vydělat nemalé peníze. Někteří lidé si pod slovem prognóza představují přesnou předpověď budoucnosti, která se vždy stoprocentně naplní. Tak tomu samozřejmě není a nikdy nebude. Prognóza neznamená předurčení budoucnosti, ale vyhledání faktorů, které budou mít na budoucí vývoj kurzů podstatný vliv.

Těchto faktorů je velmi mnoho a jejich význam se v čase mění. Některé faktory, jako např. přírodní katastrofy či dopravní nehody, se nadají předpovídat vůbec. Jiné, jako např. změna ratingu země, obrat v sentimentu investorů či vypuknutí finanční krize na druhém konci planety, se dají předvídat částečně. Nelze proto dlouhodobě dosahovat 100% přesných předpovědí. S využitím moderních statistických metod a makroekonomických modelů lze ale dosáhnout takové přesnosti, která se ke 100% blíží.

Z pohledu investování na finančních trzích je klíčové, že Next Finance ve svých výhledech uvádí očekávaná minima a maxima kurzů i burzovních indexů pro dané období (např. den či týden). Investor si tak může nastavit hranice pro svou investici, kdy prodat nebo nakoupit nejvýhodněji. Nastavení očekávaných obchodních pásem pomáhá investorům i k omezení finančních rizik. Navíc klienti mohou využívat i konzultací, což jim umožňuje co možná nejlepší načasování obchodů na burze cenných papírů, na komoditních trzích, na energetické burze nebo na devizovém trhu.

Fundamentální analýza

Next Finance ve svých analýzách finančních trhů vychází ze třech základních typů analýz: fundamentální, technické a psychologické. Fundamentální analýza vychází z makroekonomických statistik. K nejpodstatnějším z nich patří zejména hrubý domácí produkt (HDP), respektive jeho vzdálenost od potenciálního produktu, spotřebitelská inflace (CPI) a zahraniční obchod. Podstatný, i když druhořadý význam mají pro finanční trhy výrobní ceny v průmyslu (PPI), nezaměstnanost, maloobchodní tržby, spotřebitelský sentiment, deficit státního rozpočtu a průmyslová či stavební výroba. Správná prognóza makroekonomických ukazatelů je klíčová k odhalení dlouhodobých trendů na finančních trzích. Nicméně vzhledem k tomu, že makroekonomická data jsou zveřejňována jen několikrát za měsíc a kurzy se pohybují několikrát za minutu, je potřeba fundamentální analýzu doplnit. K tomu slouží technická analýza a psychologická analýza.

Technická analýza

Technická analýza vychází z historických dat (zejména sleduje vývoj kurzu), na základě nichž předurčuje budoucnost. V minulosti byla technická analýza považována za pouhé vyhledávání shodných znaků minulosti a současnosti. Hledaly se grafické formace, které měly předpovědět budoucí vývoj kurzu. Tyto doby jsou ale již dávno pryč. Moderní technická analýza sice stále vychází z historických dat, ale ty zpracovává na základě více či méně složitých statistických programů a výsledky následně graficky interpretuje. Moderní technická analýza využívající výkonných počítačů, a tak umožňuje nejen prognózu kurzu, ale také správně načasovat chvíli prodeje při obchodování s cennými papíry, komoditami i s měnami.

Psychologická analýza

Fundamentální a technickou analýzu často doplňujeme o psychologickou analýzu zkoumající sentiment investorů. Ta má smysl zejména ve chvílích, kdy se finanční trh chová iracionálně. Investoři na finančním trhu občas propadnou takovému optimismu či pesimismu, že jsou slepí a hluší. Dobré zprávy přeceňují a špatné podceňují. Kurzy tak mohou šplhat k novým maximům, aniž by tento růst měl podložené základy. Jednoho dne ale investoři procitnou a kurzy se vracejí ke svým fundamentálně podloženým hodnotám. Ve chvílích, kdy finančním trhem hýbe davové chování, je vhodné využít psychologické analýzy, která se snaží pochopit lidské myšlení a sentiment vedoucí ke včasnému odhalení tržních maxim a minim. Psychologická analýza má nejlepší použití u investic do akcií, obchodování s komoditami a při obchodování na devizovém trhu.


Naše klíčové produkty

Vyzkoušejte na 90 dní zdarma

Informační balíčky

Stručné, výstižné, i pro laiky srozumitelné analýzy a výhledy každodenně na Váš stůl. Shrnutí toho hlavního: měnové kurzy, makroekonomika, úrokové sazby či akcie.

více informací

Přednášky šité na míru

Uděláme pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery přednášku na ekonomické téma: energie, nemovitosti, měny a další.

více informací

Analýzy šité na míru

Vypracujeme pro Vás analýzu ekonomického problému, který přímo Vás zajímá.

více informací