Perspektywy dla akcji, kursy walut czy giełdy

Jesteśmy niezależną spółką analityczną i konsultacyjną. Naszym celem nie jest przekazywanie „tylko” informacji inwestycyjnych; naszym celem jest zapewnianie wciąż aktualnych prognoz ekonomicznych, z których mogą Państwo korzystać, decydując o swoich inwestycjach. Dostarczamy informacje ekonomiczne doprowadzone do konkretnych wniosków oraz przewidywania z zakresu giełd akcji, kursów walut, stóp procentowych, handlu energiami, makroekonomii. Każdy inwestor znajdzie ten właściwy typ analiz. Analizy wysyłamy e-mailem.

Pakiety produktów

Zwięzłe, trafne, zrozumiałe także dla laików analizy i przewidywania codziennie na Państwa biurku. Streszczenie tego, co najważniejsze: kursy walut, makroekonomia, stopy procentowe lub akcje.

więcej informacji

Wykłady szyte na miarę

Wygłosimy dla Państwa pracowników lub partnerów handlowych wykład na tematy gospodarcze: energia, nieruchomości, waluty i inne. Ciekawa forma zrozumiała dla każdego.

więcej informacji

Analiza szyta na miarę

Opracujemy dla Państwa prognozę lub analizę problemu ekonomicznego, który bezpośrednio Państwa interesuje. Czy interesują Państwa egzotyczne waluty, złoto, akcje, budownictwo lub rozwój cen?

więcej informacji